Voorwaarden

Je bent verzekerd van een plek nadat het lesgeld is ontvangen. Inschrijvingen gelden in volgorde van binnenkomst.
Tot een week voor aanvang van de bijeenkomst is annuleren door de cursist kosteloos, daarna wordt bij annulering de helft van het geïnde bedrag in rekening gebracht. Als in geval van medische redenen of vanwege een vroegtijdige bevalling de cursus wordt geannuleerd, geldt dezelfde regeling.

Natuurlijk bevallen, vertegenwoordigd door Aurora van den Berg, behoudt zich het recht de bijeenkomst van de cursus te annuleren bij minder dan 4 inschrijvingen tot uiterlijk 2 dagen voor aanvangsdatum.

In dat geval zullen de deelnemers hiervan op de hoogte worden gebracht en in overleg worden doorgeschoven naar dezelfde cursus op een later tijdstip op dezelfde of een andere locatie. In geval van 37 weken zwangerschap of meer, of als deelname aan dezelfde cursus niet meer mogelijk is, kunnen we in overleg kijken of deelname aan een andere lesvorm die Natuurlijk Bevallen of Yogoya aanbiedt, mogelijk is. Dit hangt af van de situatie en individuele wensen van de cursist en de mogelijkheden van Natuurlijke bevallen en Yogoya.

Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico.
Aurora van den Berg kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel van de cursist opgelopen vóór, tijdens of na de cursus.